FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida

Per què un intal·lador homologat?

Un instal·lador autoritzat és aquell que realitza, manté o repara instal·lacions segons un reglament i les seves instruccions tècniques complementàries, havent estat acreditat.

08/08/2020

Quan hagi de confiar una instal·lació a algun professional, s'ha de tenir en compte que aquest sigui homologat. Per què?
  • Qualitat de la instal·lació.
  • Personal homologat i format.
  • Et faciliti butlletis i certificats.
  • Professionalitat i atenció.
  • Garantia i assegurança de la instal·lació.

Per totes aquestes raons, confia amb els instal·ladors de Fornes SA.