FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida


Benestar per a la seva llar i la seva empresa.


Climatització, aigua, aigua calenta sanitària, gas; calentadors, calderes, bombes de calor, aparells de refrigeració, … i tot el servei que implica la instal·lació i manteniment d'aquests equipaments. Sempre amb la corresponent certificació per part dels Serveis d'Indústria de la Generalitat i amb la homologació de l'empresa Gas Natural Serveis.