FORNES S.A. Electrodomèstics Balaguer Lleida


Benestar per a la seva llar i la seva empresa.


  • Climatització
  • Aigua i aigua calenta sanitària
  • Gas
  • Calentadors i calderes
  • Bombes de calor i aparells de refrigeració,
                                         … i tot el servei que implica la instal·lació i manteniment d'aquests equipaments.

Sempre amb la corresponent certificació per part dels Serveis d'Indústria de la Generalitat i amb la homologació de l'empresa Gas Natural Serveis.